Tili-​​instituuttisäätiö toimii yhteistyössä Taloushallintoliiton kanssa, joka on Suomen suurin taloushallintoalankouluttaja ja edunvalvoja. Tili-​​instituuttisäätiö vastaa Taloushallinnon pätevyyksistä: KLT-​​tutkinnosta, PHT-​​tutkinnosta ja TNT-​​tutkinnosta. Taloushallintoliitto on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen tilitoimistojen ja konsulttiyritysten valtakunnallinen toimialaliitto. Kymmeniä vuosia taloushallintoalan tenttejä pyörittänyt Tili-instituuttisäätiö lähti etsimään kumppania tenttien sähköistämistä varten.

“Heti yhteistyön alkuun CertyHubilta tutkittiin tenttiemme käytännöt, ja saimme niistä relevanttia tietoa ja parannusehdotuksia. Heidän toiminnastaan näki, ettemme ole heidän ensimmäinen asiakkaansa.” kertoo Tili-instituuttisäätiön Ari Lahdenkauppi.

Paperitenttien pyörittäminen oli suuri ponnistus koko säätiölle. “Aikaisemmin meidän koko organisaatiomme oli jalkautettu tekemään tenttiä, sillä sitä suoritetaan kolmella eri paikkakunnalla samanaikaisesti. Meillä oli kyllä hyvät nuotit siihen, mutta tiesimme, etteivät resurssimme riitä sähköiseen siirtymään. Suomessa tämän alan osaajia ei hirveästi ole, joten CertyHub nousi nopeasti esiin.”

Heti yhteistyön alkuun CertyHub halusi olla mukana auditoimassa viimeistä paperitenttiä syksyllä 2021. “Olimme kuvitelleet, että meillä on kohtuu korkea vaatimustaso, mutta tentin jälkeen saamastamme raportista näimme, että meillä on runsaasti kehittämispotentiaalia. CertyHub pystyy ammattimaisesti arvioimaan käytäntöjämme. Heiltä saatiin paljon relevanttia dataa siitä, miten järjestelmäämme voidaan kehittää”, Tili-instituuttisäätiön Jari Seppä sanoo.

“CertyHub pystyy ammattimaisesti arvioimaan käytäntöjämme. Heiltä saatiin paljon relevanttia dataa siitä, miten järjestelmäämme voidaan kehittää.”

CertyHubilta löytyi kaikkiin tarpeisiin vastaava palvelukokonaisuus

Tili-instituuttisäätiöllä on yli 40 vuotinen historia paperisten tenttien tekemisestä. Hyppy paperiversioista sähköiseen tekemiseen on ollut suuri harppaus koko organisaatiolle. Kumppanilta haluttiin ennen kaikkea kokemusta sähköisten ympäristöjen järjestämisestä ja erilaisista järjestelmistä. “Päädyimme loppujen lopuksi Inspera-järjestelmään ja oli hienoa, että CertyHub ryhtyi Insperan sertifioiduksi kumppaniksi. Ymmärtääkseni olemme Insperan ensimmäinen asiakas Suomessa, joten totta ihmeessä meillä täytyy olla kumppani joka sitä järjestelmää pystyy käyttämään”, Lahdenkauppi avaa.

“Teimme myös CertyHubin fasilitoimana tenttikäsikirjan, joka koeponnistetaan tänä syksynä. CertyHubin Sonja ja Tuulia olivat molemmat siinä mukana ja kävimme läpi kaikki tentin vaiheet vaiheet ilmoittautumisesta lähtien. Samalla tehtiin isoja päätöksiä rakenteen ja valvonnan suhteen, jonka näin keskeisenä asiana. Löysimme hyviä ratkaisuja ja nyt tenttikokonaisuus on entistäkin sujuvampi”, Lahdenkauppi kertoo.

Yksi ratkaiseva tekijä kumppanivalinnassa oli myös CertyHubin tuoma hybridimahdollisuus. “Kaikilla tenttiin osallistuvilla ei välttämättä ole tarvittavia laitteita, eikä myöskään tilaa kokeen suorittamiseen. CertyHub pystyy tarjoamaan tällaisten ongelmien kanssa kamppaileville kaiken tarvittavan tilan ja tekniikan omasta takaa. Eli CertyHubilta löytyi hyvin kokonaisvaltainen ratkaisu kaikkiin niihin vaadittaviin kohtiin: halusimme partnerilta a) osaamista ja b) ratkaisut kaikkeen ja CertyHubilta löytyi meidän kaipaama kokonaisuus.”, Seppä mainitsee.

Tällä hetkellä uudella alustalla on koeponnistettu junior KLT-tasotesti oppilaitosten kanssa. “Se on nyt kaksi kertaa järjestetty ongelmitta. Meillä on tulossa kolmas pätevyys tänä syksynä johon tätä ratkaisua myös hyödynnetään. “Tässä kohtaa ollaan siis hyvin alussa vasta. Isot tentit ovat tulossa nyt syksyllä, eli silloin vasta kunnolla nähdään, mitä yhteistyö todella tuo!” Lahdenkauppi muistuttaa. Seppä komppaa: “Meidän tenttimme ovat koko päivän mittainen juttu ja osallistujamäärät pyörivät sadoissa. Sitten nähdään, miten CertyHub oikeasti toimii ja onko heillä vaadittavaa paineensietokykyä!”

“Halusimme partnerilta a) osaamista ja b) ratkaisut kaikkeen ja CertyHubilta löytyi meidän kaipaama kokonaisuus.

Helposti lähestyttävä, proaktiivinen kumppani

Yhtenä yhteistyön positiivista puolista nousee heti CertyHubin proaktiivinen ote, joka on näkynyt mm. yhteydenpidossa alusta alkaen. Eniten päivittäisessä työtehtävissä CertyHubin kanssa toiminut Tili-instituuttisäätiön koulutuskoordinaattori Elviira Helkala on ollut tyytyväinen yhteistyöhön tähän asti. “Olen ollut enimmäkseen Sonjan kanssa tekemisissä, ja hän on maailman helposti lähestyttävin ihminen kaikissa asioissa! Kävimme Insperan onboarding-koulutuksen yhdessä ja häneltä voi kysyä tosi matalalla kynnyksellä, miten mikäkin toimii. Sonja on todella nopea löytämään vastauksia silloinkin, jos hän ei heti suoraan muista jotain asiaa järjestelmästä. Hänelle on helppo soittaa ja aina saa apua!”

Helkala on iloinen siitä, että virallisten raporttien läpikäymisen lisäksi Sonja on toiminut hyvänä tukihenkilönä yhteistyössä. “On ollut kiva, että jos itsellä on ollut työpöytä täynnä tekemistä ja kamala kiire päällä, CertyHubilta on tullut hyvässä hengessä muistutuksia tiettyihin asioihin, jotka täytyy priorisoida. Olen ollut kaikin puolin tyytyväinen tähän yhteistyöhön! CertyHubilla on tosi ihmisläheinen ote asioihin ja itse pidän siitä, että luonnollinen keskusteluyhteys on syntynyt.”